Diş Hekimi Mesul Müdür Sözleşmesi

Diş hekimi mesul müdürlük sözleşmesi örneği Poliklinik mesul müdür sözleşmesi örneği
0

Diş Hekimi Mesul Mudur Sözleşmesi

Diş hekimi mesul müdür, hastane ve kliniklerde bulunan sorumlu hekim olarak ifade edilmektedir. Bulunduğu kuruluşun denetim ve faaliyetlerinden sorumlu kişi olarak bilinmektedir. İdari işlerden tam sorumlu kişi olarak görevini yürütmektedir.

Ayrıca tıbbi işlemlerde de diğer diş hekimleri ve uzman hekimlerle aynı şekilde sorumlu bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen odalar tarafından hizmet sorumlulukları belirlenmektedir.

 Diş Hekimi Mesul Müdür Sözleşmesi Nedir?

Diş hekimi mesul müdür işletmenin tüm idari ve tıbbi işlemlerinden sorumlu hekimdir. İdari işlemlerden tek yetkili kişi olarak çalışmasına rağmen tıbbi işlemlerde diğer hekimlerle aynı derecede sorumlu tutulmaktadır.

Hizmet tanımı ve ayrıntıları konusunda dentkariyer.com adresi ziyaret edilerek teknik bilgi alınabilmektedir. diş hekimi mesul müdür sözleşmesi yapılırken en ufak detayın atlanmaması gerekmektedir. Bunun için ise dental ilan bilgilerinin içeriğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Mesul müdürlük belgesi, Sağlık Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Aynı zamanda diş hekimi mesul müdür Sağlık Bakanlığına karşı işletmenin tek yetkili kişisi olarak kabul edilmektedir. Ağız ve Diş Sağlığı her yaştan insan için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle de ADSM bir ya da birden fazla diş hekimi tarafından kurulabilmektedir.

Kuruluşun tüm sıhhi, tıbbi ve personelden sorumlu olarak mesul müdürü bulunmaktadır. Mesul müdür sözleşmesi harcı ödendikten sonra alınabilmektedir. Görev tanıtımı ve detayları konusunda uzman desteği alınması gerekmektedir.

 Diş Hekimi Mesul Müdür Sözleşmesi Süresi Var mıdır?

Diş hekimi mesul müdür sözleşme süresi Bakanlık tarafından belirlenmektedir. Süre sonunda yeniden güncelleme eğitimi alınarak sözleşme süresi uzatılabilmektedir. diş hekimi mesul müdür sözleşmesi detayları kanun kapsamında belirlenmiş bulunmaktadır. Türk Diş Hekimleri Birliği görev ve sorumlulukları 3224 sayılı kapsamında bulunmaktadır.

Diş hekimliği işletmelerinde sorumlu müdür bulunması zorunlu kılınmaktadır. Bu durumda sorumlu müdürün işten ayrılması, başka yere atanması gibi olağanüstü durumların ilgili birime bildirilmesi gerekmektedir. Diş hekimi mesul müdür, sorumluluk süresi bitiminde güncelleme eğitimi alarak görevine devam edebilmektedir.

Hizmet ve sorumluluk detayları için dentkariyer.com adresinde teknik destek alınabilmektedir. Bulunduğu yerden iletişim kurularak diş hekimi mesul müdür sözleşmesi detayları konusunda yardım alınabilmektedir.

 Diş Hekimi Mesul Müdür Görevleri Nelerdir?

Diş kliniklerinde sorumlu müdürün işten çıkışı, başka yere atanması veya nakledilmesi gibi durumların bulunduğu yerin Diş Hekimleri Odasına bildirilmesi gerekmektedir. 3224 sayılı kanunda 42. Madde diş hekimleri istihdam ve çalışma koşullarını içermektedir. Diş hekimi mesul müdür görevleri arasında;

Açılacak olan kuruluşun alt yapı hizmetleri ve kalite ayrıcalıklarının korunmasını sağlamak.

Kuruluşun açılış ve işleyişine dair tüm belge ve izinlerin alınması.

İşletmede çalışma sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Kuruluş adına gereken belgeleri imzalamak.

Kuruluşta malzeme, personel ve tüm zorunlulukların müdürlüğe bildirilmesi.

Denetim sırasında yetkililere gereken evrak teslimi yapmak.

İşletmede bulunan tıbbi atıkları mevzuata uygun şekilde uzaklaştırmak gibi önemli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.

 

Leave us a comment